Đường ven biển kỳ quan và bãi tắm trải dài hơn 4km